Ruïnes van Châteauneuf

[nl] Het verlaten dorp Châteauneuf ligt op een punt van de Macaron-berg (Mont Macaron) met uitzicht over de vallei van de Paillon naar het oosten en de vallei van de Banquière naar het westen. Naar het zuidwesten is het uitzicht tot aan de zee.

De Liguriërs hadden al een vestiging lager op de heuvel naar het noorden, die later een Romeins kamp werd. De bewoners verhuisden in de 6e eeuw naar de heuveltop voor meer veiligheid. De eerste vermelding van het dorp op de heuveltop dateert uit 1030.

De donjon is nog duidelijk zichtbaar. Hij dateert waarschijnlijk uit de 11e or 12e eeuw. Het dorp had muren en drie toegangspoorten in die tijd.

De duiventil in de noordelijke muur is één van de best bewaard gebleven delen van het dorp. De duiven werden gekweekt voor hun mest, voor het bemesten van het land. Er worden hier (in 2007) reparaties uitgevoerd, waarschijnlijk om de muur en de duiventil tegen verdere beschadiging te beschermen.

Er was geen water op de heuveltop. De dorpelingen vingen regenwater op in grote kelders onder de huizen. Ze zijn nog duidelijk zichtbaar.

De kapel van Sint Jozef aan de zuidrand van het dorp is gerestaureerd, maar niet open voor bezoekers. Het dorp had ook een kerk sinds vòòr 1155 (hoewel ik niet weet welke ruïne van de kerk is).

Die kerk is in 1792 verwoest toen het Franse revolutionaire leger het graafschap Nice probeerde te veroveren op de hertogen van Savoye. (De Fansen hadden success, maar moesten het graafschap weer inleveren bij het vredesakkoord.)

De dorpeling waren al in 1748 begonnen te verhuizen naar de plaats van het oude romeinse kamp. Na de verwoesting verhuisden de overgebleven beowners ook naar die plaats. De kerk van de Heilige Maria (uit het begin van de 11e eeuw) werd het middelpunt van het nieuwe dorp.

Het nieuwe dorp werd in 1961 hernoemd tot Châteauneuf-de-Contes (omdat het deel was, en is, van het Canton van Contes). In 1992 werd de naam opnieuw veranderd, in Châteauneuf-Villeveille, de naam die het nog steeds draagt.

Een makkelijke wandeling van de ruïnes naar de top van de Macaron richting zuid biedt uitzicht over Nice.

Informatiebronnen:

[en] The abandoned village of Châteauneuf lies on a promontory of the Macaron mountain (Mont Macaron) with views over the valley of the Paillon to the east and the valley of the Banquière to the west. To the southwest, the view is all the way to the sea.

The Ligurians already had a settlement a little lower on the hill to the north, which became a Roman camp. The inhabitants moved to the hilltop in the 6th century for more security. The first written record of the hilltop village dates from 1030.

The donjon is still clearly recognizable. It dates probably from the 11th or 12th century. The village had walls and three gates in those days.

The dovecote in the northern wall is among the best preserved parts of the village. The pigeons were bred for their dung, which was used as fertilizer. Some repair work is going on (as of 2007), probably to protect the wall and the dovecote from further degradation.

There was no source of water at the hilltop. The villagers instead collected water in tanks under the houses. They are still clearly vivible.

The chapel of Saint-Joseph at the southern edge of the village has been restored, but is not open to visits. The village also had a church at least as early as 1155 (although I don't know which of the ruins is that of the church).

That church was destroyed in 1792 when the French revolutionary army tried to capture the County of Nice from the Dukes of Savoy. (The French succeeded, but had to return the County at the peace treaty.)

The villagers had already started moving house from the hilltop to the site of the old Roman camp after 1748. After the destruction, the remaining inhabitants also moved to that site. The church of the virgin Mary (from the early 11th century) now became the center of the new village.

The new village was renamed to Châteauneuf-de-Contes in 1961 (as it was, and is, part of the Canton of Contes). In 1992, it was renamed again, to Châteauneuf-Villeveille, the name it still has today.

An easy walk from the ruins to the top of the Macaron mountain to the south provides views over Nice.

Sources of information:

[foto]

Ruïne

2883 KB - 42 KB - Ruïne aan de zuidkant van het verlaten dorp (071700) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Beschadigd bord

2472 KB - 57 KB - Bord dat oproept om een beetje aan de kuddes te denken (071702) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruïne

3963 KB - 75 KB - Ruïne aan de zuidkant van het verlaten dorp (071703) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruïne

3131 KB - 52 KB - Ruïne aan de zuidkant van het verlaten dorp (071704) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Doorkijkje

3740 KB - 77 KB - Ruïne aan de zuidkant van het verlaten dorp (071705) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruïne

4129 KB - 69 KB - Ruïne aan de zuidkant van het verlaten dorp (071706) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Bord

2925 KB - 67 KB - Bord met de regels voor bezoekers (071707) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Overzicht

3574 KB - 64 KB - Overzicht van het verlaten dorp, vanuit het zuiden (071708) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Waarschuwingsbord

2475 KB - 60 KB - Bord waarschuwt voor de gevaren van een bezoek aan de ruïnes (071709) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Wegwijzer

2859 KB - 48 KB - Een wegwijzer naar de ruïnes (071711) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Donjon

3794 KB - 63 KB - De donjon aan de westrand van het dorp (071713) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruïne

3692 KB - 64 KB - Ruines van een boerderij(?) (071714) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Veld

3859 KB - 64 KB - Open veld aan de zuidkant van het dorp (071715) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Donjon

3304 KB - 38 KB - Ruïne van de donjon (071716) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Donjon

3415 KB - 40 KB - De zijkant van de donjon (071717) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruïne

3724 KB - 60 KB - Ruïne van een huis (071718) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Vloer

3297 KB - 67 KB - Stukje van een vloer in de donjon (071719) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Donjon

3832 KB - 43 KB - De toegang tot de donjon (071720) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Donjon

2382 KB - 26 KB - In de donjon, uitzicht naar het zuiden (071721) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Donjon

2986 KB - 46 KB - De noordwestkant van de donjon (071722) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Kelder

3187 KB - 48 KB - Resten van een kelder (watertank?) (071723) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Kelder

2852 KB - 52 KB - Resten van een kelder (watertank?) (071724) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruïne

4180 KB - 47 KB - Ruïne (071725) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruïne

4025 KB - 71 KB - Ruïne (071726) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruïne

4751 KB - 54 KB - Ruïne (071727) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruïne

3646 KB - 75 KB - Ruïne (071728) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Kelder

3126 KB - 60 KB - Resten van een kelder (071729) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Muur

3720 KB - 63 KB - Resten van een muur; op de achtergrond de Mont Macaron (071731) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruines

3645 KB - 62 KB - Ruïnes (071732) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Muur

3605 KB - 61 KB - Resten van een muur (071733) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruïne

3601 KB - 59 KB - Ruïne van een huis (071734) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Contes

3300 KB - 55 KB - Uitzicht op Contes (071735) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Contes

3009 KB - 68 KB - Uitzicht op Contes (071736) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruines

3702 KB - 74 KB - Ruïnes van huizen (071738) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Col de Châteauneuf

4303 KB - 71 KB - De Col de Châteauneuf, even ten noorden van (en 120 m lager dan) het dorp (071739) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Contes

2507 KB - 63 KB - Uitzicht op Contes (071740) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Col de Châteauneuf

4396 KB - 72 KB - De Col de Châteauneuf, even ten noorden van (en 120 m lager dan) het dorp (071741) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Col de Châteauneuf

4269 KB - 71 KB - De Col de Châteauneuf, even ten noorden van (en 120 m lager dan) het dorp (071742) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Châteauneuf-Villevieille

3729 KB - 63 KB - Uitzicht op Châteauneuf-Villevieille (071743) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Noordpunt

3482 KB - 62 KB - De noordelijke punt van het dorp, met duiventil (links) en steigers (071744) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Duiventil

3712 KB - 69 KB - De noordelijke punt van het dorp, met duiventil (links) en steigers (071747) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Muur

3355 KB - 60 KB - Een poort in de noordelijke muur (071748) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Châteauneuf-Villevieille

3949 KB - 66 KB - Uitzicht op Châteauneuf-Villevieille (071749) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Uitzicht

2643 KB - 43 KB - Uitzicht naar het noordwesten (071750) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruïne

3840 KB - 39 KB - Ruïnes van huizen (071751) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruïnes

3796 KB - 63 KB - De westkant van het dorp (071752) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Zuidkant

4453 KB - 70 KB - Gezicht op het dorp van het veld aan de zuidkant (071753) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Kampvuur

3819 KB - 33 KB - Ondanks het verbod... (071754) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruïnes

3721 KB - 54 KB - Gezicht op de ruïnes aan de westkant vanaf het veld (071755) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Donjon

3707 KB - 67 KB - Donjon (071756) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Donjon

3518 KB - 60 KB - Donjon (071757) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Donjon

3295 KB - 59 KB - Donjon (071758) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Donjon

2634 KB - 68 KB - Donjon, door de takken van een boom (071759) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Donjon

3216 KB - 88 KB - Donjon, door de takken van een boom (071760) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruïne

3580 KB - 63 KB - Ruïne van een huis aan de oostkant van het dorp (071761) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruïne

4626 KB - 92 KB - Ruïne van een huis aan de oostkant van het dorp (071762) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Donjon

3896 KB - 65 KB - Donjon (071763) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruïne

3850 KB - 65 KB - Ruïne van een huis aan de oostkant van het dorp (071764) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruïne

3781 KB - 69 KB - Ruïne van een huis aan de oostkant van het dorp (071765) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruïne

3761 KB - 74 KB - Ruïne van een huis aan de oostkant van het dorp (071766) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Donjon

2897 KB - 47 KB - Donjon (071769) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Wolken

3065 KB - 56 KB - Wolken in het zuidoosten (071770) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Veld

4211 KB - 57 KB - Open veld aan de zuidkant van het dorp (071771) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Veld

3857 KB - 59 KB - Gezicht op de ruïnes vanaf het veld aan de zuidkant van het dorp (071772) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Veld

3510 KB - 52 KB - Gezicht op de ruïnes vanaf het veld aan de zuidkant van het dorp (071774) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Overzicht

3373 KB - 52 KB - Gezicht op de ruïnes vanuit het zuiden (071776) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Muur

3667 KB - 54 KB - Ruïnes buiten het dorp aan de zuidkant (071778) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Overzicht

3616 KB - 56 KB - Gezicht op de ruïnes vanuit het zuiden; midden: de kapel van Sint Jozef (071779) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Overzicht

3825 KB - 59 KB - Gezicht op de ruïnes vanuit het zuidwesten (071780) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Kapel Sint Jozef

3160 KB - 47 KB - Gerestaureerde kapel van Sint Jozef (071781) 2007-07-21 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Nevel

2493 KB - 41 KB - Nevel boven het dal van de Paillon (071835) 2007-07-28 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Nevel

2971 KB - 44 KB - Nevel boven het dal van de Paillon (071838) 2007-07-28 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Nevel

2803 KB - 49 KB - Nevel boven het dal van de Paillon (071839) 2007-07-28 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Afgraving

2469 KB - 37 KB - Gezicht op een afgraving ten zuiden van Contes (071843) 2007-07-28 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruïne

4050 KB - 71 KB - Ruïne van een huis, aan de noordwestkant van het dorp (071854) 2007-07-28 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Ruïnes

4321 KB - 48 KB - Ruïnes (071864) 2007-07-28 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Kelder

3115 KB - 79 KB - Resten van een kelder (071865) 2007-07-28 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, France RDF

[foto]

Contes

2813 KB - 66 KB - Uitzicht op Contes (071872) 2007-07-28 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Châteauneuf-Villevieille

2773 KB - 60 KB - Uitzicht op de kerk van Châteauneuf-Villevieille (071873) 2007-07-28 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Châteauneuf-Villevieille

3310 KB - 63 KB - Uitzicht op Châteauneuf-Villevieille (071874) 2007-07-28 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Contes

3359 KB - 65 KB - Uitzicht op Contes (071875) 2007-07-28 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

[foto]

Kapel en donjon

3028 KB - 43 KB - De kapel van Sint Jozef en de donjon op de achtergrond (071886) 2007-07-28 Chateauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes, Frankrijk RDF

Copyright © 2011 Bert Bos